Forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger

Barneombudet viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet hvor departementet ber om innspill til forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid.

Førstnevnte er en mastergrad for studenter som har bachelor i barnevern, mens den andre er også åpen for andre yrkesgrupper, eksempelvis sosionomer.

Selv om det er mange gode forslag fra departementet, mener Barneombudet at masterutdanningen i barnevern i langt større grad ivaretar kompetanseutfordringene i barnevernet, enn masterutdanningen i barnevernsarbeid.

Etter Barneombudets syn er det helt avgjørende at flere av kompetanseområdene i retningslinjene for master i barnevern inntas også i retningslinjene for masterutdanningen i barnevernsarbeid.

Uten en slik endring mener vi at fremtidige studenter som uteksamineres med en master i barnevernsarbeid, ikke vil ha den kompetansen som er nødvendig for å kunneutføre lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev