Forskrifter om barnehage og opplæring i Longyearbyen

Kunnskapsdepartementet har foreslått forskrifter for å avklare i hvilken grad barnehage- og opplæringsloven skal gjelde i Longyearbyen. Forslaget innebærer at flere av rettighetene i barnehage- og opplæringsloven ikke gjelder eller blir begrenset, og at noen grupper barn risikerer å ikke få oppfylt retten til utdanning.

Barneombudet mener det er uheldig å innskrenke retten til utdanning for barn i Longyearbyen. Vi mener at departementet ikke i tilstrekkelig grad har vurdert og godtgjort at det er anledning til å gjøre slike inngrep i menneskerettighetene, og at forslaget medfører en rekke alvorlige konsekvenser som ikke er vurdert eller vektlagt.

Barneombudet mener retten til utdanning i utgangpunktet bør gjelde fullt ut for alle barn i Longyearbyen, og at departementet ikke bør gå videre med denne forskriften uten en grundigere vurdering av forholdet til barns rettigheter.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev