Forskrift om omsorgsansvar for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak

Barneombodet anbefaler at regjeringa overfører omsorga for alle einslige, mindreårige asylsøkjarar til barnevernet.

Viss regjeringa ikkje ynskjer å overføre omsorga, bør reglane i utlendingslova- og forskrifta syte for at mellom anna krav til kva som er forsvarleg omsorg, kompetanse, bemanning og tilsyn sett likeverdige standardar for omsorg som reglane i barnevernet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev