Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning

Barneombudet er positiv til en ny nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning. Retningslinjen vil bidra til å sikre et mer ensartet innhold i utdanningen og mer enhetlig sluttkompetanse.

Barneombudet ber om at læringsutbyttene sikrer:

  • inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon og konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
  • kunnskap om, og ferdighet i å ivareta, kommunikasjon med barn
  • inngående kunnskap om barns juridiske posisjon og de rettigheter barn har i kontakt med helsetjenesten, inkludert barns rett til medvirkning
  • kunnskap om helsepersonells særlige ansvar i å ivareta barn i alderen 0-18 år når de er barn av pasienter eller søsken til pasienter med alvorlig somatisk sykdom

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev