Forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard

Barne- og familiedepartementet har foreslått endringer i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard. Forslaget innebærer at barnevernsreformen og endringer i fosterhjemsforskriften også skal gjelde for Svalbard. Det overordnete målet er bedre tilpasset hjelp til barn og familier i barnevernet, og økt vekt på forebyggende tilbud, slik at flere barn kan vokse opp i sitt nærmiljø.

Barneombudet støtter departementets vurderinger om at endringene også bør gjelde for Svalbard, og at dette er i tråd med barnets beste. Barn på Svalbard har krav på oppfølging og hjelp fra barnevernet på lik linje med barn på fastlandet, og vi forutsetter at norske myndigheter og Svalbard gjør nødvendige tiltak for å sikre at barn på Svalbard får tilgang til den hjelp og støtte de har krav på.

Barneombudet savner imidlertid en barnerettighetsvurdering av forslagene i forskriften.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev