Felles innledningskapittel i nasjonale retningslinjer for lærerutdanning

Barneombudet mener at felles retningslinjer vil være viktig for å tydeliggjøre en felles plattform for de ulike lærerutdanningene. Det er viktig å legge til grunn et barnerettighetsperspektiv slik at de nye lærerplanene blir i tråd med forpliktelsene Norge har etter FNs barnekonvensjon.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev