Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest

Barneombudet mener det er positivt at departementet foreslår endringer som tydeliggjør plikten til å iverksette kompenserende tiltak for å motvirke isolasjonsvirkninger og gir klarere retningslinjer i forskrift om plikten til tilsyn med innsatte i arrest.

Vi støtter forslaget, men mener det kunne vært gjort tydeligere at mindreårige innsatte har krav på særlig vern og tilsyn dersom de plasseres i arrest.

Vi har gjerne en dialog med departementet om hvordan barns særlige rettigheter og behov bedre kan innarbeides i de foreslåtte endringene i politiarrestforskriften.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev