Endringer i helsepersonelloven mv. om administrative reaksjoner m.m.

Barneombudet ser at det er et behov for å bruke tilsynsmyndighetenes virkemidler på en mer hensiktsmessig måte enn i dag. Vi ser også at det for den enkelte pasient/bruker og for helsepersonell/virksomheter i mange tilfeller kan være en fordel at saken løses på lavest mulig nivå.

Vi stiller likevel spørsmål ved om saken er godt nok utredet med tanke på mulige konsekvenser for barn og unge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev