Endringar i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

Smittevernlovens reglar om isolering og karantene opnar for store inngrep i menneskerettane og at dette må speglast i lovteksten. Barneombodet ber Helse- og omsorgsdepartementet vurdera om det særlege omsynet til barn og unge bør framhevast direkte i lovteksten. Regjeringa varslar ein full gjennomgang av reglane om smittevern der også desse reglane vil bli omfatta. Vi ber også departementet sikra at denne gjennomgangen greier ut konsekvensane for barn og unge gjennom ei barnerettsvurdering.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev