Endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å senke terskelen for når utvisningssaker der barn er berørt skal behandles i nemndmøte i Utlendingsnemnda.

Barneombudet støtter forslaget, men mener at forslag til den nye bestemmelsen i utlendingsforskriften må sikre at flere utvisningssaker der barn er berørt faktisk avgjøres i nemndmøte. Dette er viktig for å sikre at barnets livssituasjon og omsorgsbehov synliggjøres i større grad.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev