Barnevernets ansvar for barn som gjer straffbare handlingar

Etter vår meining er formålet med retningslinja uklart. Det står i høyringsbrevet at retningslinja skal gje oversikt over gjeldande rett for å gjere det tydeleg for dei som arbeider i barnevernet kva dei skal gjere når barn har gjort straffbare handlingar.

Slik Barneombodet les formålet, er det veldig vanskeleg å forstå korleis dette er avgrensa og kva for barn det er retningslinja skal gjelde for. Når vi les retningslinja, står det mest om barnevernets ansvar for dei som er i fengsel, og dette er jo ei veldig lita gruppe. Vi etterlyser derfor ein beskriving i retningslinja av barn i konflikt med lova som tar for seg dei barna som ikkje er i fengsel.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev