Vi ber om skiftelig tilbakemelding fra Barne- og familiedepartementet på spørsmål om utenlandsadopsjon

Det har blitt avdekket svært alvorlige forhold i flere saker om utenlandsadopsjon til Norge. Barneombudet er bekymret for ivaretakelsen av barnas rettigheter og interesser, og om adopsjonspraksisen samsvarer med Norges menneskerettslige forpliktelser.

Adopsjon av barn omtales blant annet i FNs barnekonvensjon artikkel 21, hvor det står at hensynet til barnets beste skal være det «overordnede hensynet» i adopsjonssaker.

Barneombudet har derfor bedt barneminister Kjersti Toppe om svar på hvilke vurderinger hun har gjort knyttet til at utenlandsadopsjoner fremdeles gjennomføres. Vi har bedt om svar på hvordan hun har vurdert hensynet til barnets beste, og hvordan hun kan være sikker på at adopsjoner som nå gjennomføres er lovlige og forsvarlige

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev