Tiltak for å sikre universell utforming av skolebygg

I dag stenges unødvendig mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne ut fra sin nærskole. Manglende universell utforming av skoler kan innebære en omfattende diskriminering av en rekke barn, unge og deres familier.

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har sendt brev til ulike departementet og berørte komiteer på stortinget hvor vi ber om en forpliktende plan for universell utforming av skolebygg med tilstrekkelige bevilgninger over statsbudsjettet.

Barneombudet og Likestilling- og diskrimineringsombudet anbefaler at det i første omgang øremerkes 400 millioner kroner til formålet i statsbudsjettet for 2022.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev