Synspunkter og forslag mot barne- og ungdomskriminalitet

Barneombudet har våren 2019 hatt dialog med både Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet om unge lovbrytere og tiltak mot ungdomskriminalitet.

På bakgrunn av dette har vi skrevet ned noen generelle synspunkter og konkrete forslag til tiltak som kan iverksettes for å forebygge og stanse barne- og ungdomskriminalitet. Dette notatet er sendt til de nevnte departementene.

Innholdet i notatet også ble presentert for justiskomiteen på Stortinget den 7. mai. Dét møtet førte også til et oppslag i Aftenposten.

– Det viktigste er å ta tak i årsakene til at ungdommene bryter loven. Debatten går mye på å utvide antallet fengselsplasser for ungdom. Men det er merkelig stille om hva vi gjør for å få systemene på plass som skal forebygge at de havner der, sa barneombud Inga Bejer Engh til Aftenposten.

Vi stiller oss til disposisjon for videre dialog med departementene om våre innspill og eventuelle andre problemstillinger knyttet til temaet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev