Statens oppfølging av merknader fra FNs barnekomité

Barneombudet har bedt Barne- og familiedepartementet om en oversikt over hvordan staten har fulgt opp barnekomiteens merknader til Norge fra 2018.

Barneombudet har gitt innspill til barnekomiteens spørsmål til staten - List of issues – som ble ferdigstilt fra barnekomiteen 25. mai i år. Disse spørsmålene danner grunnlag for statens rapport til FNs barnekomité som har frist 15. juni 2024. Deretter fortsetter prosessen høsten 2024 med supplerende rapporter fra sivilt samfunn og deres formøte med komiteen. Rapporteringen avsluttes med dialogen mellom staten og FNs barnekomité som er fastsatt til januar 2025.

Rapporteringsprosessen er et verktøy for å følge opp hvordan statene oppfyller forpliktelsene de har påtatt seg gjennom å ratifisere FNs barnekonvensjon og for å kunne vise hvordan de jobber for å virkeliggjøre rettighetene i konvensjonen. Anbefalingene fra barnekomiteen peker på områder der staten bør styrke sin innsats, og oppfølging av avsluttende merknader fra komiteen er et verktøy for å styrke barns rettigheter i Norge. Virkeliggjøring av barns rettigheter er et samlet ansvar for statens myndigheter, men Barne- og familiedepartementet (BFD) har et særlig koordineringsansvar i dette arbeidet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev