Oppsummering av samtaler med ungdom om ungdomsstraff og -oppfølging

Barneombudet har gjennomført samtaler med ungdom som har erfaring fra ungdomsstraff/-oppfølging.

Disse har vi nå sendt til Justis- og beredskapsdepartementet og Sekretariatet for Konfliktrådene, i håp om at innspillene kan være nyttige i deres arbeid med å forbedre og videreutvikle straffereaksjonene.

Barnekonvensjonen artikkel 12 gir barn rett til deltakelse, noe som blant annet innebærer en plikt til å innhente og vektlegge barn og unges synspunkter i lovarbeid og utvikling av tjenester og tilbud til barn og unge.

Oppsummering

Seks av de syv ungdommene vi har snakket med oppgir at de har hatt utbytte av ungdomsstraffen ved at de har fått hjelp med å løse noen av utfordringene de står overfor.

Det er svært gledelig at alle oppgir at de er i skole eller jobb. Ungdommene har ellers pekt på både positive sider ved straffereaksjonen og områder med utfordringer.

Det klart viktigste for ungdommene er at tiden fra lovbrudd til reaksjon må bli kortere.

Det ser også ut til å være behov for å se nærmere på om det er behov for klarere regelverk og rutiner når det gjelder å gi ungdommene god, tilpasset informasjon både før reaksjonen og underveis.

Vi håper denne oppsummeringen kan være nyttig i det videre arbeidet med utvikling av ungdomsstraffen og ser fram til videre dialog.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev