Ønsker tydelige plikter for kommunen ved privat opplæring i hjemmet

Det er viktig at kommunene fører tilsyn med at barn som gis privat opplæring i hjemmet får det læringsutbyttet og den hjelpen de har krav på. For å sikre dette er vi særlig opptatt av at Kunnskapsdepartementet må tydeliggjøre kommunens ansvar for å:

  • Høre barna når det gjennomføres tilsyn med privat opplæring i hjemmet.
  • Føre tilsyn med den enkelte elevs læringsutbytte.
  • Sørge for å fange opp andre behov barna måtte ha, som ellers blir avdekket gjennom tjenester som eksempelvis skolehelsetjeneste og PPT.

Vi har tidligere gitt innspill på tema og støttet departementets forslag om meldeplikt og krav om tilsyn innen tre måneder. Vi ser likevel at det kan være behov for en ytterligere tydeliggjøring av kommunens plikter overfor denne gruppen barn.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev