Om ivaretakelse av retten til opplæring for barn som er pårørende

Barn kan være pårørende til både foreldre og søsken på sykehus. Barn med alvorlig sykdom har ofte en eller flere lengre perioder som innlagt pasient gjennom et behandlingsforløp.

Barns behov for å bli helhetlig ivaretatt gjennom et krevende sykdomsforløp medfører gjerne at en eller begge foreldre er til stede under sykehusoppholdet. Da er også ofte søsken til stede.

Vi er gjort kjent med at enkelte sykehusskoler legger til rette for å ivareta barn som pårørende sitt opplæringsbehov, mens andre kun forholder seg til opplæringslovens bestemmelser om at plikt til å gi opplæring bare gjelder barn som pasienter.

Barneombudet mener at barn som pårørendes rett til å få vurdert sitt oppfølgingsbehov også bør inkludere oppfølging av barnets opplæringstilbud i samsvar med opplæringslovens bestemmelser.

Barneombudet ber departementet om å vurdere en individuell rett til opplæring i regi av fylkeskommunen på sykehusskolen (spesialisthelsetjenestens skoletilbud) for barn som pårørende.

En slik lovfesting vil innebære tilsvarende plikt for fylkeskommunene til å legge til rette for dette uavhengig av barns bosted.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev