Ny opptrappingsplan for psykisk helse i 2023

Når regjeringen kommer med ny opptrappingsplan for psykisk helse i 2023, må den møte barn og unges behov for et likeverdig, fleksibelt og lett tilgjengelig psykisk helsetilbud der barna bor.

Vi er glade for at barn og unges psykiske helse er blant regjeringen viktigste innsatsområder. Inkludert at hovedvekten vil ligge på kommunale tjenester og at den samtidig skal bidra til å sikre økt kapasitet innen psykisk helsevern for barn og unge.

Opptrappingsplanen innen psykisk helse vil kunne ha stor betydning for barn og unges helse og utvikling, og dermed også for barns rettigheter. Barneombudet oppfordrer departementet til å lage en opptrappingsplan med utgangspunkt i et barnerettighetsperspektiv. Dette vil synliggjøre hvordan opptrappingsplanen er knyttet til, og kan bidra til å ivareta barn og unges rett til god helse.

Barneombudet mener den nye opptrappingsplanen bør:

  • beskrive målrettede og forpliktende tiltak for å sikre at spesialisthelsetjenesten møter barn og unges spesielle behov for et likeverdig, fleksibelt tilpasset og kvalitetssikret tilbud i psykisk helsevern
  • beskrive målrettede tiltak for oppbygging av lavterskel psykisk helsetilbud i kommunen, med utgangspunkt i barn og unges behov
  • beskrive målrettede og forpliktende tiltak som sikrer kontinuitet i hjelpen og sømløse overganger mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev