Mangel på universelt utformede læremidler

Barneombudet ber Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og
Kommunal- og distriktsdepartementet om å sørge for økt nasjonal kontroll av universell utforming av læremidler.

Vi er bekymret over mangelen på universelt utformede digitale læremidler etter innføringen av nye læreplaner i skolen. Det innebærer at barn med blant annet syns- og hørselsnedsettelser ikke får tilgang til lærestoffer og kan miste utbytte av opplæring. Dette får store konsekvenser for barna det gjelder og kan i verste fall føre til at de ikke får oppfylt retten til utdanning.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev