Laget rundt eleven må styrkes

Barneombudet: far med datter på ryggen

Sammen med Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet ber vi regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt eleven i statsbudsjettet for 2023. Regjeringen må sørge for at alle barn og unge får et godt og likeverdig støttenettverk som sikrer at deres rettigheter blir ivaretatt.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å styrke dette arbeidet. Barneombudet, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet er opptatt av at regjeringen styrker laget rundt eleven ressursmessig, men vi etterlyser også en avklaring av hva som er formålet med laget, og hvilken kompetanse og hvilke tjenester som skal inngå i det.

Under pandemien ble vi minnet på hvor viktig skolene er for å ivareta barn og unges utvikling, både faglig og sosialt. Regjeringen må sørge for at kommunene har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å være tilstede på skolene for å både fange opp og følge opp elevene som trenger hjelp etter pandemien.

  • Dette ber vi regjeringen om Les mer+ Lukk-
    • Vi ber regjeringen om å sette i gang en prosess som involverer de velferdssektorer som har et ansvar for å gi tjenester til barn og unge. Formålet er å avklare hva som er et godt lag rundt barn og unge, og hva som skal til for at barn og unge får tilgang til den hjelpen de trenger.
    • Utgangspunktet for arbeidet må være barn og unges behov, på tvers av ulike sektorer og profesjoner. Det bør avklares både hvilke faglige og ikke-faglige behov barn og unge har. I skolen har for eksempel mange barn og unge ofte behov for andre enn lærerne sine å snakke med. Det må derfor sikres at elever har tilgang til ansatte som skal følge opp elevenes ikkefaglige forhold, som for eksempel skolefravær, mobbing, vanskelige hjemmeforhold, psykiske plager og vansker, særskilt tilrettelegging på grunn av lavinntekt og andre behov elevene har. I arbeidet med å avklare hva laget skal være og hvem som skal inngå i det, må barn og unge selv få mulighet til å uttale seg og delta i prosessen, slik Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 12 krever.
    • Vi ber regjeringen, basert på avklaringen av formålet med laget, om å starte en prosess for å vurdere om det er behov for å lovfeste krav til nødvendig kompetanse i laget rundt elevene. Det må ses på lovgivningen i flere sektorer.
    • Vi ber regjeringen om å prioritere dette arbeidet i statsbudsjettet for 2023 og i årene fremover. Dette er et viktig tiltak for å redusere konsekvensene av pandemien for barn og unge. Det er viktig at kommunene har tilstrekkelige midler til å sørge for et godt lag rundt eleven.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev