Integreringspanel uten barn og unge

Til integreringsminister Jan Tore Sanner.

Barneombudet viser til pressemelding på regjeringen.no datert 19.6.18 om nytt integreringspanel.

Det er svært positivt at departementet har nedsatt et panel som skal gi innspill i arbeidet med ny integreringsstrategi.

Når man ser på sammensetningen av utvalget, er imidlertid de yngste medlemmene 25 år. I lys av artikkel 12 i barnekonvensjonen er det beklagelig at departementet ikke har funnet plass til en eller flere deltakere under 18 år i panelet.

Barneombudet anbefaler derfor at departementet supplerer utvalget med en eller flere ungdommer under 18 år, eventuelt at det gjennomføres egne møter med ungdom som får gi innspill til det viktige strategiarbeidet.

Vi ber om tilbakemelding på hvordan departementet vil sikre barns medvirkning i denne prosessen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev