Innspill til tillitsreformen

Tillitsreformen må ivareta barns grunnleggende rettigheter og det må ikke innføres tiltak som er egnet til å svekke barns rettsikkerhet. God rettsikkerhet er avgjørende for at innbyggerne har tillit til stat og kommune.

Barneombudet anbefaler at

  • det gjøres gode vurderinger av barns rettigheter i forbindelse med reformen
  • reformen må sikre et tilgjengelig regelverk med klare retningslinjer for skjønnsutøvelse og tydeligere faglig normering
  • normering av tjenester og øremerkede midler fremdeles vurderes som virkemiddel
  • ansatte i kommunale tjenester sikres bedre kunnskap om barnekonvensjonen og barns rettigheter
  • tilsyn og kontroll ikke går over til å bli kun veiledning og råd fra statsforvalterne, men opprettholder sin viktige funksjon som rettssikkerhetsgaranti

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev