Innspill til Stortingsmelding om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming

Barneombudet mener myndighetene i større grad må sikre at rettighetene til barn med utviklingshemming blir ivaretatt. Vi understreker at det vil ha stor betydning for barn med utviklingshemming at CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) blir inkorporert i norsk lov, slik regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen.

På grunn av kort høringsfrist og ferieavvikling i sommer har vi ikke hatt kapasitet til å gå i dybden i vårt innspill. I innspillet har vi derfor vist til vårt tidligere høringssvar til NOU 2016:17 På lik linje som foreslo 8 løft for å realisere grunnleggende rettigheter. Vi har likevel gitt en særlig oppfordring til departementet om å vektlegge arbeid med kvalitet og kompetanse i avlastnings- og barneboliger. Vi anser dette som et område der det er stor fare for brudd på barns grunnleggende rettigheter, og foreslår økte krav til kvalitet og kontroll.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev