Innspill til smittevern og trafikklysmodellen

Barneombudet viser til e-post 5.mars 2020 fra Utdanningsdirektoratet med invitasjon til å komme med skriftlig innspill til endringer i trafikklysmodellen for barnehager og skoler.

Barneombudet er positiv til trafikklysmodellen og mener denne er viktig for å sikre elevenes rett til utdanning i samsvar med Grunnloven § 109, barnekonvensjonen og opplæringsloven med forskrifter.

Vi er opptatt av at det ikke må gjøres endringer i trafikklysmodellen på nasjonalt nivå uten at konsekvensene for barn og unges rettigheter er grundig vurdert.

Vi har heller ikke detaljerte innspill til hvordan reglene bør være på henholdsvis gult og rødt nivå utover noen prinsipielle innspill. De kan du lese om i vårt brev.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev