Innspill til samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier

I september 2020 skal regjeringen legge fram en samarbeidsstrategi for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, og Barneombudet har nå gitt våre innspill til dette.

Mange barn bruker mye energi på å håndtere familiens økonomi, og dette påvirker og går utover barnas livskvalitet. Det snakkes ofte om at fattigdom fører til andre problemer, men foreldrenes lave inntekt er også et selvstendig problem for barna.

Fattigdom blant barn er en strukturell utfordring som politikerne må arbeide for å løse. Barneombudet er derfor glad for at regjeringen ønsker å adressere utfordringen i en samarbeidsstrategi.

For å forberede oss til vårt innspill til strategien, inviterte vi forskere og organisasjoner til et stormøte hos Barneombudet. Vi har lyttet til deres anbefalinger og brukt dem i vårt innspill. Mange av disse organisasjonene har spurt barn direkte om utfordringer, ønsker og anbefalinger.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev