Innspill til retningslinjer om samvær etter omsorgsovertagelse av barnevernet

Barneombudet leverte 13. mars innspill til retningslinjer om samvær for barn som er plassert utenfor hjemmet i barnevernet.

Vi mener Bufdir legger frem mange gode forslag i retningslinjene, men savner et enda tydeligere barneperspektivet. Retningslinjene må i langt større grad ta utgangspunkt i barnekonvensjonens grunnleggende rettigheter, og disse må synliggjøres i større grad.

Utover dette har vi flere innspill som blant annet gjelder barn som er utsatt for vold og/eller overgrep.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev