Innspill til regjeringens nye LHBT+ handlingsplan

Barneombudet er opptatt av at det gjøres barnerettighetsvurderinger i arbeidet med ny LHBT+ handlingsplan. Vi oppfordrer departementet til å lage en handlingsplan hvor barneperspektivet er inkludert i et eget kapitel om barn og unge.

En del av en barnerettighetsvurdering er å få fram kunnskap fra barn selv om hva de mener om det som skal foreslås. LHBT+ handlingsplanen vil kunne ha stor betydning for LHBT+ barns liv, identitet, utvikling og ytringsfrihet, og dermed også for barns rettigheter.

I innspillet trekker vi frem rapporten til ENYA 2020 «Let’s Talk Young, Let’s Talk About Children’s Rights in decision-making». Under finner dere ungdommenes anbefalinger på ulike områder. Barneombudet håper at innspillene fra barn og unge blir tatt med i prosessen med å lage ny handlingsplan for LHBT+.

 • Fremme LHBT+ barns rettigheter Les mer+ Lukk-

  Ungdommene ønsker:

  • at myndighetene skal utvikle og tilby kvalitetssikret informasjon og undervisning til barn og unge om deres generelle rettigheter. I den forbindelse bør LHBT+ barn og unge bevisstgjøres hvilke rettigheter de har. Ungdommene påpeker også viktigheten av å samarbeide med organisasjoner som fremmer LHBT+ barns interesser.
  • å sikre ytringsfriheten og motarbeide stereotypi ved at man for eksempel kan kle seg slik man vil på skolen
  • å sikre gjennom lovverket at identiteten til LHBT+ barn og unge beskyttes, at de blir møtt med respekt og ikke opplever diskriminering på skolen eller i fritiden.
  • at juridiske sanksjoner ved brudd på rettighetene bør på plass
  • å tilrettelegge for trygge og tilgjengelige miljøer hvor barn også kan uttrykke seg fritt
  • at regjeringen bør gjøre bedre barnerettighetsvurderinger og endre lovverk som har negativ innvirkning LHBT+ barn
  • å forby konverteringsterapi med særlig tanke på å beskytte barn mot slik virksomhet
 • Undervisning i skolen Les mer+ Lukk-

  Ungdommene ønsker:

  • alderstilpasset seksualundervisning i skolen bør introduseres tidlig, foregå obligatorisk og kontinuerlig, samt inkludere alle seksuelle orienteringer. Undervisningen bør videre styrkes med mer kunnskap om LHBT+, kjønnsidentitet, seksualitet og seksuell helse. Den heteroseksuelle tilnærmingen bør fjernes.
  • at myndighetene legger til bruk av kjønnsnøytrale pronomen i lærebøkene
  • at historien til LHBT+ personer vektlegges mer i historieundervisningen på skolen.

  Pensum bør vise til fremtredende og vellykkede personligheter LHBT+

  • at læreplanene normaliserer LHBT+ ved å understreke at å identifisere seg som LHBT+ ikke skal forårsake skam. Å ta inn eksempler om LHBT+ i lærebøker som kan gjøre LHBT+ -personer mer synlige og bidra til normalisering
  • at det legges til rette for LHBT+ grupper ledet av og for ungdom selv for å skape en trygg dialog. Ungdommene tror at barn vil være mer åpne med jevnaldrende enn med voksne som ofte er mer autoritære
  • at det sikres et kompetanseløft hos lærere om LHBT+ hvor en del av undervisningen gjennomføres av LHBT+ ungdom

  Opplæring til foreldre

  • at det tilbys kurs til foreldre om hvordan de best kan møte og ivareta sitt barn med LHBT+
 • Helsetjenestetilbud Les mer+ Lukk-

  Ungdommene ønsker:

  • at myndighetene tar grep for å tilby likeverdige og tilpassede helsetjenester til LHBT+ barn og unge.
  • at det settes inn nødvendige tiltak for å sikre god psykisk helse blant LHBT+ barn og unge

  Sikre lett tilgjengelig tilgang til profesjonell hjelp

  • at skolen skal kunne veilede LHBT+ barn og unge i hvor de kan få hjelp til å bli fortrolig med sin kjønnsidentitet
  • at kommunene tilbyr samtalegrupper for LHBT+ barn og unge, for eksempel ved helsestasjon for ungdom
 • Mobbing Les mer+ Lukk-

  Ungdommene ønsker:

  • bedre oppfølging av barn som blir mobbet
  • en større innsats i arbeidet mot mobbing og for å hjelpe både den som blir mobbet og den som mobber. Skolen bør ta ansvar for ekstra beskyttelse for LHBT+ barn og unge som blir utsatt for mobbing.
  • at det utvikles evalueringsverktøy for å evaluere om tiltakene fører til positiv endring
  • at det arbeides aktivt med bevisstgjøring i skolene om å respektere alle legninger. Empatibygging er viktig.
 • Endre holdninger gjennom bevisstgjøring og "normalisering" av LHBT+ personer Les mer+ Lukk-

  Ungdommene ønsker:

  Aksept for mangfold

  • at myndighetene inkluderer flere avkrysningsmuligheter for kjønnsidentitet i ulike skjemaer. Dette bidrar til aksept av identitetsmangfold.
  • en normalisering av bruken av ulike pronomen, for eksempel de / dem. Det bør arrangeres offentlige kampanjer for å øke bevisstheten rundt dette, inkludert i skoler

  Mer mangfold i media

  • å unngå interseksjonalitet og stereotypisk fremstilling i media. LHBT+ barn og unge er like forskjellige og kommer fra like ulike bakgrunner som barn og unge flest.
  • at myndighetene oppfordrer medier og kulturlivet til å inkludere flere LHBT+ personer i for eksempel i radio/tv, teater, film og kunst, for å fjerne stereotypiene.

  Bruk av sosiale medier for informasjon og bevisstgjøring

  • at unge mennesker får lett tilgang til riktig informasjon om utfordringer knyttet til LHBT+ gjennom media, internett og sosiale medier
  • at myndighetene øker synligheten til LHBT+ barn og unge gjennom offentlige informasjonskampanjer som fremmer gode holdninger og aksept for mangfold
 • Transkjønnede barn og unge Les mer+ Lukk-

  Ungdommene ønsker:

  • at myndigheter anerkjenner transpersoner og deres identitet, så vel som transpersoners behov for å lære om, og å kunne utforske og utfolde sin egen identitet
  • at myndighetene tilbyr ivaretagende helsetjenester for transkjønnede barn og unge slik at de får den hjelpen de trenger
  • at offentlige institusjoner for barn og unge har kjønnsnøytrale toaletter, garderober og omkledningsrom
 • Statistikk Les mer+ Lukk-

  Ungdommene ønsker:

  • mer kartlegging og kunnskapsinnhenting for å produsere statistikk om LHBT+ personer og deres utfordringer
  • at dagens lovverk tilpasses for å sikre at dette lar seg gjøre

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev