Innspill til opptrappingsplan psykisk helse: innvandrere og minoriteter

Barneombudet mener det er nødvendig å få bedre innsikt i hvilke erfaringer mennesker med innvandrerbakgrunn og minoriteter har med det psykiske helsetilbudet i Norge.

I møter med organisasjoner og kommuner i forbindelse med rapporten «Hvem skal jeg snakke med nå?» ble det pekt på at tilbudene ikke er like tilgjengelige for alle. Familier og barn med flerkulturell bakgrunn blir av mange løftet frem som en gruppe som i mindre grad henvender seg til hjelpetjenestene. Språkbarrierer og kulturelle forskjeller kan blant annet bidra til å gjøre det psykiske helsetilbudet mindre tilgjengelig.

Det er behov for et kompetanseløft for fagfolk i kommunene om unge flerkulturelle og psykisk helse og at tilbudet med minoritetsrådgivere utvides i skolene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev