Innspill til opptrappingsplan psykisk helse

Barneombudet er glad for at opptrappingsplanen har tydelige ambisjoner om å redusere antall barn med psykiske plager, gi barn god psykisk helsehjelp på rett nivå og at både resultatmål og tiltak i planen gjenspeiler dette.

Vi har forventninger til at opptrappingsplanens resultatmål og ambisjoner følges opp av både regjering og Storting i kommende budsjetter, og at det jobbes langsiktig for å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Vi forventer å se at best mulig oppfyllelse av barns rettigheter ligger til grunn ved implementering av resultatmålene.

Barneombudet ber Stortinget om å:

  • sikre lavterskel psykisk helsetilbud i kommunen med utgangspunkt i barn og unges behov
  • sørge for at psykisk helsevern for barn og unge organiseres og finansieres med utgangspunkt i barn og unges behov
  • sørge for at psykisk helsevern til barn og unge har rammer som imøtekommer deres særlige behov for fleksibilitet
  • sikre bedre samhandling mellom kommune og psykisk helsevern for barn og unge

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev