Innspill til ny integreringsmelding

Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny stortingsmelding om integrering våren 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har bedt om innspill til denne og særlig bedt om viktige læringspunkter fra håndteringen av pandemien og de høye ankomstene fra Ukraina.

Barneombudets oppfordrer departementet til å gjøre en barnerettighetsvurdering ved utforming av integreringsmeldingen. Dette er et verktøy for å sikre at konsekvenser for barns rettigheter er kartlagt og vurdert før beslutninger treffes.

Vi har også påpekt hvordan barn og unge i for liten grad ble involvert ved utforming av tiltak under pandemien, og at departementet i arbeidet med den nye integreringsmeldingen må sikre at barns rett til å fremme sine synspunkter ivaretas. I innspillet redegjør vi også for noen av bekymringene våre ved de midlertidige lovendringene som følge av de høye ankomstene fra Ukraina.

Vi oppfordrer departementet til å sikre at integreringspolitikken gir særlig prioritet til barn og unges behov.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev