Innspill til ny boligsosiallov og husleieloven

Barneombudet er opptatt av at alle barn skal ha en trygg og stabil boligsituasjon. Staten er forpliktet til å sørge for at barn har en levestandard som gagner deres utvikling. Forskning viser at bolig er et viktig velferdsgode som har stor betydning for livskvaliteten for barn og for deres utvikling, fritid, skolegang, deres sosiale liv og tilhørighet. Det er et behov for å sikre et bedre barneperspektiv i det boligsosiale arbeidet.

Etter vårt syn er heller ikke barn godt nok vernet i den nåværende husleieloven. Den er i sin tid skrevet uten hensyn til barn og deres rettigheter. Vi oppfordrer derfor departementet til å foreta en gjennomgang av husleieloven, hvor å sikre barns rettigheter etter barnekonvensjonen er en del av arbeidet.

Barneombudet takker for møte med Kommunal- og distriktdepartement den 28. mars 2022. Som en oppfølging av møtet kommer vi i dette brevet med konkrete forslag til lovendringer som vil styrke barns rettigheter. Vi ber også om skriftlig tilbakemelding på våre innspill og anbefalinger.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev