Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Barneombudet oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet til å basere Nasjonal helse- og samhandlingsplan på et barnerettighetsperspektiv for å bidra til å realisere barns rettigheter. Tiltakene som legges gjennom planen vil ha stor betydning for barn og unges liv, helse og oppvekst, og dermed også for barns rettigheter.

Vi erfarer at det er behov for bedre samarbeid og overganger mellom nivåene i helsetjenesten, og å utjevne geografiske ulikheter i behandlingstilbudene. I tillegg krever arbeid med barn stor grad av fleksibilitet. Videreutvikling av digitale tjenester kan bidra til å imøtekomme dette behovet hos barn og unge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev