Innspill til kompetansehevingstiltak for offentlige ansatte om vold og overgrep

Barneombudet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har hatt et møte der vi diskuterte Bufdirs utredning om kompetanseheving for offentlige ansatte om vold og overgrep.

I etterkant av dette har vi sendt inn våre innspill skriftlig. Våre innspill er blant annet at:

  • Programmet må ta utgangspunkt i menneskerettighetenes rett til beskyttelse
  • Programmet må tematisk dekke hele beskyttelsesbegrepet
  • Bufdir bør se på hvilke metoder som erfaringsmessig virker for lokal implementering
  • Man må sikre at barn og unges stemmer er med
  • Man må se på alternative metoder for å sikre at programmet blir brukt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev