Innspill til helseberedskapsmeldingen

Barneombudet oppfordrer helse- og omsorgsdepartementet til å utarbeide helseberedskapsmeldingen i et barnerettighetsperspektiv for å bidra til å ivareta barnas rettigheter.

Barns rettigheter blir ofte glemt i forbindelse med tiltak som gjøres for å håndtere kriser. Barn og unge er også en gruppe som er særlig avhengig av at voksne ivaretar deres interesser. Barneombudet mener det er viktig å sikre at hensynet til barn blir ivaretatt i helseberedskapsmeldingen.

Det kan gjøres ved å inkludere barnefaglig kompetanse og et tydelig barneperspektiv i dette arbeidet. Helseberedskapsmeldingen må legge føringer for en god, tverrsektoriell og samordnet plan for barn med utgangspunkt i barnets behov, ikke i tjenestenes mandat. Dette vil kunne bidra til å redusere negative konsekvenser for barn og unge i fremtidige kriser.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev