Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet

Barneombudet mener barnets beste må være utgangspunktet i Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med forebygging- og behandlingsreformen for rusfeltet. Vi er glade for at arbeidet nå er satt i gang, og kommer med følgende innspill til det pågående arbeidet:

  • Grunnloven § 104 annet ledd og FNs barnekonvensjon bør sette forpliktende rammer for reformarbeidet
  • Det må etableres et forebyggende og oppsøkende arbeid inn mot ungdomsmiljøer ved blant annet å:
    • sikre at politiet eller en annen navngitt etat eller enhet får et definert ansvar for det forebyggende og oppsøkende arbeidet
    • stille krav om at kommunene skal ha oppsøkende tjenester rettet mot ungdom i form av utekontakter eller liknende tjenester.
  • Det bør stilles krav i lov til hvilket tilbud kommuner og helseforetak skal ha tilgjengelig for unge med rusutfordringer, og tydelige kvalitetskrav som det er mulig å føre tilsyn med.
  • Det må sikres at kommunene har nok ressurser til å prioritere dette arbeidet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev