Innspill til ekspertgruppen om barn i fattige familier

Barneombudet er bekymret for at antall fattige barnefamilier øker, til tross for at det har blitt lagt frem en rekke NOU-er, strategier og tiltak på fattigdomsfeltet. Vi har derfor sendt innspill til ekspertgruppen som er oppnevnt av Barne- og familiedepartementet.

Å vokse opp i fattigdom kan ha store konsekvenser for barns oppvekst og utgjør i tillegg en risiko for at barn ikke får oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Barneombudet anbefaler ekspertgruppen å:

  • Foreta en barnerettighetsvurdering ved utarbeidelsen av relevante tiltak.
  • Foreslå at det tas inn en egen bestemmelse om hensynet til barnets beste i sosialtjenesteloven.
  • Undersøke behovet for økt bruk av tverrfaglige tiltak for å få familiene ut av vedvarende lavinntekt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev