Oppfølging av møte med justis- og beredskapsministeren om ungdomskriminalitet, mistenkte barns rettigheter og vitneplikt

Barneombudet hadde 16. oktober 2023 et møte med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om ungdomskriminalitet, mistenkte barns rettsikkerhet og vitneplikt. Som en oppfølging av møte ber Barneombudet departementet om tilbakemelding om noen temaer som vi er spesielt opptatt av. Vi ber blant annet at justis- og beredskapsministeren ta et initiativ til å løfte problemer knyttet til ungdomskriminalitet inn til den tverrderpartementale kjernegruppen for utsatte barn og unge, som har barne- og ungdomskriminalitet som et av sine satsningsområder. Vi skriver at ungdomskriminalitet reiser sektorovergripende utfordringer, og mener det er et behov for en felles problemforståelse av arbeid knyttet til forebygging av ungdomskriminalitet på strategisk nivå, på tvers av sektor, slik at behov og ansvarslinjer tydeliggjøres.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev