Helsekartlegging i barnevernet ved flytting ut av hjemmet

I forbindelse med høring til ny barnevernlov har Barneombudet foreslått at barn som flyttes ut av hjemmet skal få en lovfestet rett til å få kartlagt egen helse.

Retten må gjelde både overfor barnevern- og helsetjenesten, og gjelde både fysisk helse, psykisk helse og tannhelse.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Oslo kommune støttet dette forslaget i sine høringssvar.

I tildelingsbrev fra 22. november 2019 ber Barne- og familiedepartementet Bufdir om å utrede nærmere hvordan en slik kartlegging kan gjennomføres. Vi har fått opplyst at tilsvarende tildelingsbrev er sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet.

Barneombudet setter stor pris på at departementene tar forslaget på alvor, og følger dette opp videre.

På grunn av den pågående prosessen ønsker vi å benytte anledningen til å komme med enkelte presiseringer av bakgrunnen for vårt forslag om lovfesting.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev