Er barns rett til å snakke fritt til barneverntjenesten godt nok ivaretatt?

FNs barnekonvensjons artikkel 12 og Grunnlovens § 104 slår fast at barn har rett til å bli hørt fritt, og i omgivelser som er trygge for barnet. Barneombudet ønsker at departementet vurderer om denne rettigheten er tilstrekkelig ivaretatt i den forståelsen myndighetene legger til grunn av barnevernloven § 4-3 om undersøkelser i barnevernet.

Ombudet ber departementet vurdere behovet for å justere forståelsen av dagens regelverk, og et eventuelt behov for en klargjøring av reglene i den nye barnevernloven.

Barneombudet ber departementet vurdere hvordan barneverntjenesten best mulig kan ivareta barnets rett til å bli hørt fritt og i trygge omgivelser slik FNs barnekonvensjon og Grunnloven krever, samtidig som foreldrenes rettssikkerhet etter forvaltningsretten blir ivaretatt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev