Covid-19-forskriften § 4g. – spørsmål om konsekvensvurdering

Barneombudet har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet om at vi er bekymret for konsekvensene av karantenebestemmelsene i Covid-19-forskriften § 4g.

Slik vi forstår det innebærer forskriften en minstetid for karantene for nærkontakter på syv dager (ved omikron), og det er ikke er åpnet for unntak.

Smitteverntiltak skal alltid følges av en vurdering av hva som er nødvendig og forholdsmessig. Denne vurderingen må bygge på tilstrekkelig kunnskap om konsekvenser for ulike grupper, for eksempel utsatte barn og unge. Det finnes grupper av barn og unge i helt særlige sårbare situasjoner, hvor den nye bestemmelsen i § 4g. vil kunne få svært alvorlige konsekvenser.

Dersom karantenereglene i § 4g. skal gjelde uten unntak, vil dette medføre stor risiko for at kritiske tjenester ikke lenger kan holdes i drift. Dette kan i så fall få store og alvorlige konsekvenser dersom barneverninstitusjoner må stenge grunnet mangel på personell, eller barneverntjenester ikke kan opprettholde barnevernvakt gjennom julehøytiden.

  • Barneombudet ønsker å vite hvordan konsekvensene for tilbudet til barn og unge er vurdert ved innføringen av Covid-19-forskriften § 4g.
  • Barneombudet ber om at myndighetene ser på løsninger som sikrer at det gjøres tilstrekkelig unntak fra bestemmelsen for samfunnskritisk personell, slik at nødvendige tjenester for barn kan opprettholde forsvarlig drift.
  • Barneombudet ber om at nasjonale helsemyndigheter vurderer behovet for å legge enkelte overordnede føringer for vurderingen av hva som er forholdsmessig. Det kan etter vår vurdering være krevende for den enkelte kommunelege å kjenne alle konsekvensene av et smitteverntiltak, for eksempel konsekvenser for driften av en barneverninstitusjon. Nasjonale myndigheter bør bistå med overordnede føringer som skal gjelde for forholdsmessighetsvurderingen.

Les hele brevet under

Covid-19-forskriften § 4g. – spørsmål om konsekvensvurdering

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev