Brev til Oslo kommune om tiltak overfor unge lovbrytere

Barneombudet hadde 30. mai 2022 et møte med byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Byrådsavdelingene har ansvar for tiltak overfor unge lovbrytere.

Barneombudet involverer seg sjelden i kommuners praksis, men siden Oslo er i en særstilling på dette feltet fordi ungdomskriminaliteten i Oslo påvirker nasjonal politikk på feltet. Over tid har Barneombudet engasjert seg i Oslo kommunes arbeid med unge som begår kriminalitet. Vi er opptatt av at unge lovbrytere har lik tilgang til gode tiltak som motvirker kriminalitet og fremmer positiv utvikling hos barn og unge.

I 2020 skrev vi et brev til Oslo kommune der vi uttrykte bekymring for Oslo kommunes tiltaksvifte overfor unge lovbrytere. I dette brevet adresserer vi at problemstillingene knyttet til manglende tiltak overfor unge lovbrytere fortsatt er gjeldende i 2022, særlig knyttet til straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev