Brev til Oslo kommune om forebygging av barne- og ungdomskriminalitet

Barneombudet hadde i februar 2019 et møte med byråd for eldre, helse og arbeid der tiltak for å forebygge barne- og ungdomskriminalitet var tema.

I etterkant har vi sendt et brev til Oslo kommune der vi kort har oppsummert våre viktigste innspill, og kommer med noen ønsker om videre oppfølging.

Barneombudet er bekymret for at kommunen ikke i stor nok grad har tiltak for ungdom med store utfordringer knyttet til kriminalitet, skadelig seksuell atferd, psykiske problemer og rus.

Disse barna trenger tiltak som bygger på forskning og evalueres jevnlig. Det er avgjørende at likeverdige tiltak er tilgjengelige for alle ungdommer i kommunen, uavhengig av bydelstilknytning.

Vi ber om å snarest mulig få en beskrivelse av:

  • hvilke tiltak Oslo kommune har tilgjengelig for ungdom med alvorlige utfordringer knyttet til rus, skadelig seksuell atferd, vold og kriminalitet, både i og utenfor institusjon
  • hvilke krav til faglig kvalitet, systematikk og evaluering av hjelpetiltak kommunen har til bydelene.

I løpet av 2019 har Barneombudet gjentatte ganger etterspurt hvilke tiltak Oslo kommune har tilgjengelig for unge lovbrytere.

Basert på svar og redegjørelser vi har mottatt er vi fremdeles sterkt bekymret for kvaliteten og omfanget av de tiltakene Oslo kommune har for å hjelpe unge lovbrytere. Det ser også ut til at det er store forskjeller mellom bydelen når det gjelder hvilke tiltak som er tilgjengelig for ungdommene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev