Ber Riksadvokaten etterspørre tiltak som kan styrke rettsikkerheten til barn som har begått alvorlig kriminalitet

Barneombudet er bekymret for kvaliteten på sakkyndigbeviset i alvorlige straffesaker mot barn der tilregnelighet og fare for gjentakelse blir vurdert. Vår bekymring er forsterket etter gjenopptakelsen og omgjøringen i den såkalte «Vollen-saken».

Den 14. mars hadde vi møte med Riksadvokaten for blant annet å diskutere rettspsykiatriske vurderinger av barn. Fremleggelsen av våre bekymringer i møtet er nå fulgt opp med et brev hvor vi ber Riksadvokaten etterspørre tiltak for å styrke sakkyndigbeviset i disse sakene.

Brevet gjennomgår bakgrunnen for våre bekymringer og presenterer tre tiltak vi mener Riksadvokaten bør etterspørre for å styrke barnets rettssikkerhet:

  • det bør utvikles faglige retningslinjer med metodiske krav til de rettspsykiatriske vurderingene
  • det bør sikres at mandatene til de sakkyndige i saker som gjelder mindreårige stiller krav til anerkjente metoder og bruk av testinstrumenter utviklet for barn
  • det bør utvikles et tilbud om døgnobservasjon for barn, med spesialisert kompetanse til å vurdere utvikling av alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge. Tilbudet bør sikre mobilitet av kompetanse slik at tilbudet er tilgjengelig for barn flere steder i Norge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev