Bekymring knytt til brot på Bufetats bistandsplikt og nedlegging av døgnplassar på Senter for foreldre og barn

Barneombodet har sendt brev til Barne- og familieminister Kjersti Toppe med bekymring knytt til brot på Bufetats bistandsplikt og nedlegging av døgnplassar på senter for familie og barn.

Bakgrunnen er at vi i den seinare tid har motteke fleire førespurnader frå barneverntenester som beskriv stor mangel på tilbod frå det statlege barnevernet. Bufetat sine regionar har i korrespondansen med oss stadfesta at det har vore mange brot på bistandsplikten. Dette gjeld fosterheimar, beredskapsheim og institusjonsplassar, både akutt og behandling/ omsorg - for barn og ungdom.

Fleire frå både barnevernstenester og frå Bufetat har sjøv varsla om endringar i tilbodet til familiar i Senter for foreldre og barn. Det gjeld eksempelvis nedleggingar av døgnplassar.

Barneombodet meiner situasjonen verkar alvorleg og har bede ministeren om svar på ei rekkje spørsmål.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev