Bekymring for skole- og tjenestetilbudet til funksjonshemmede barn og unge under korona-pandemien

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vil uttrykke en felles bekymring for funksjonshemmede barn og unge som har behov for tilpasset oppfølging i skolen, ulike kommunale tjenester og tjenester i regi av spesialisthelsetjenesten.

Det er vår oppfatning at denne gruppen barn og unge ikke får oppfylt sine rettigheter under pandemien.

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ber regjeringen sørge for:

  • Tydelig kommunikasjon fra regjeringen og statsforvaltere om at tjenestene til funksjonshemmede barn skal prioriteres.
  • Økt tilsyn og kontroll for å sikre at lovpålagte tjenester tilbakeføres og at kommunene ikke stenger eller endrer tjenestene under pandemien uten at konsekvensene for funksjonshemmede barn og unge er utredet og vurdert.
  • Statsforvalteren må få tydelige instrukser og nødvendige ressurser til dette arbeidet.
  • Sørge for en bredere, systematisk og regelmessig kunnskapsinnhenting om situasjonen i alle berørte sektorer. Herunder be ansvarlige direktorater foreta en regelmessig rapportering om situasjonen i relevante tjenester i deres sektor.
  • Innhente kunnskap og vurdere hvilke sosiale, helsemessige og faglige konsekvenser situasjonen har fått for barn med funksjonsnedsettelser både på kort og lang sikt.
  • Vurdere hvilke kompenserende og gjenopprettende tiltak som er nødvendig både på kort og lang sikt, herunder behovet for tilskudd og prioriteringer over relevante budsjett.
  • Sørge for at det tilføres nødvendige og øremerkede ressurser over statsbudsjettet for å skjerme og styrke skole- og tjenestetilbudet til funksjonshemmede barn og unge under koronapandemien, og i tiden fremover.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev