Bekymring for kapasiteten i helsetjenestene til barn og unge i koronasituasjonen

Barneombudet har tidligere sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi har etterlyst handling fra departementet for å få normalisert helsetjenester for barn og unge.

Etter å ha fulgt tett det arbeidet som er gjort i regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn, er vi imidlertid bekymret for at dette arbeidet går for langsomt.

Barneombudet ber om at helseministeren på nytt ser på hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å sikre at alle virksomheter nå kommer tilbake til normal drift slik at barn får oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp.

Barneombudet ber om at regjeringen:

  • raskt kommer med tydelige føringer og tiltak for å sikre mer likeverdige helsetilbud på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten.
  • jevnlig evaluerer smittevernreglene for helsetjenestene, slik at de ikke er strengere enn det som til enhver tid er nødvendig ut fra smittevernfaglige råd. I vurderingen av hvor strenge rådene skal være må retten til helse og hensynet til barnets beste veie tungt
  • undersøker om helsetjenestene tolker smittevernreglene strengere enn det som er anbefalt av myndighetene
  • sørger for at kartleggingene særskilt ber om informasjon om tilbudet til barn med funksjonsnedsettelser som opplever begrenset tilbud fra flere tjenester.

Regjeringen må sikre at inngrepene i barn og unges rettigheter ikke går lengre enn det som til enhver tid er nødvendig Vi understreker at det haster å ta tak i disse utfordringene fordi dette nå har pågått i svært lang tid, og konsekvensene for barn og unge kan bli vanskelig å kompensere for.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev