Bekymring for fosterhjemsomsorgen

Vi har sendt et brev til Barne- og familiedepartementet med en bekymring for fosterhjemsordningen.

I dag er det stor mangel på fosterhjem, alvorlige rekrutteringsutfordringer og mange barn må vente for lenge før de får et fosterhjem. Likevel er det vedtatt at kommunene fra 1. juli 2023 ikke kan plassere barn i et fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter.

Vi er bekymret for om endringen kan føre til større rekrutteringsutfordringer og lengre ventetid for barn. Barneombudet har flere ganger advart mot å innføre endringen før det er grundig redegjort for konsekvenser for barn som trenger fosterhjem. I tillegg har vi påpekt at departementet ikke har redegjort for hvilke tiltak som er satt inn for å sørge for at barneverntjenesten vil kunne rekruttere tilstrekkelig med fosterhjem etter endringen.

Barneombudet mener ikke noe om tjenester i barnevernet skal leveres av det offentlige eller private aktører. Det sentrale er at myndighetene må sikre barna gode og likeverdige tilbud. Vi har derfor bedt statsråd Kjersti Toppe om en tilbakemelding på hvilke tiltak som nå er satt inn for å styrke fosterhjemrekrutteringen, samt å redegjøre for hvordan regjeringen vil sørge for at Bufetat og kommuner settes i stand til å rekruttere fosterhjem som tidligere har hatt avtaler med private leverandører.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev