Bekymring for at barn med uavklart smittesituasjon ikke får tilgang på beredskapshjem

Barneombudet er bekymret for at en snever tolkning av begrepet omsorgspersonell i praktiseringen av vaksineprogrammet kan få store konsekvenser for barn.

I dag vaksineres ansatte i barneboliger, avlastningshjem og psykologer fordi de anses å utføre helsetjenester, mens omsorgspersonell i barnevernet ikke er prioritert til vaksine til tross for at de utfører omsorgsoppgaver som krever nærkontakt.

Dette har allerede fått alvorlige følger ved at beredskapshjem ikke lenger er et tilgjengelig tilbud for barn med uavklart smittesituasjon.

Dette innebærer at små barn som må flyttes akutt, enten fordi de er utsatt for grov omsorgssvikt eller har foreldre som er så syke av Covid at de ikke kan ta vare på dem, må flytte på institusjon med personale i turnus og med smittevernutstyr.

Barn som må flytte fra hjemmet sitt er i krise, og det klart beste faglige tilbudet er å flytte til et beredskapshjem med stabile og trygge voksne som kan gi dem den nærheten og trøsten de trenger.

Dette er særlig viktig for de minste barna som er ned til to-tre år.

Barneombudet har skrevet et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) hvor vi ber om at de ser på situasjonen, og samtidig ber om innsyn i de vurderingene som ligger til grunn for beslutningene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev