Bekymret for mistenkte barns rettsikkerhet

Barneombudet har overtid påpekt overfor Justis- og beredskapsdepartementet en bekymring for mistenkte barns rettigheter. Det er særlig fire problemstillinger vi løfter frem.

  1. Det er nødvendig å styrke kompetanse om barns utvikling og særlige sårbarhet hos dem som møter barn og unge under etterforskning, i avhør og i den etterfølgende rettsprosessen.
  2. Barn og unges behov og rett til informasjon som er tilpasset deres alder og utvikling. Å forstå sin egen situasjon er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti som gjelder også for barn.
  3. Barn og unge har særlig behov for støtte fra en voksen som kan ivareta deres rettigheter og interesser. Departementet bør vurdere om det skal være en plikt til å ha verge og forsvarer til stede i avhør av mindreårige, og om det bør gjelde et unntak for mindre alvorlige saker.
  4. Avhørsmetodikken må gjenspeile utviklingsnivået til barnet. Det er behov for utvikling av en avhørsmodell tilsvarende den som er utviklet for barn som vitner og fornærmet og som benyttes i barnehusene. Kravene til kompetanse hos avhører bør styrkes.

«Silje-saken» har rettet søkelys på mistenkte barns rettigheter. Statssekretær Hans-Petter Aasen kommenterte også saken og uttalte: «Regjeringen er i gang med å se nærmere på eventuelle behov for lovendringer og kartlegger politiets og domstolenes praktisering av gjeldende regelverk om oppfølging av forsvarer for mindreårige mistenkte».

I brevet ber vi departementet gjøre oss kjent med hvilke endringer som vurderes, og ber om skriftlig tilbakemelding på dette.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev